Dreampoint Sweden

Ungersk Vizsla , Bostonterrier och Pointer

Dreampoint Sweden

Ungersk Vizsla , Bostonterrier och Pointer

Apport test för Brittiskt stående skiljer sig från de som krävs för de Kontinentala raserna avsevärt. För de Brittiska stående fågelhundarna är det ett krav för att få starta på jaktprov i ÖKL. Det är alltså när hunden går i sk. vuxenklass/hunden är då över två års ålder. För att förklara lite snabbt hur det går till så skall man pröva den "färdiga" apport inlärda hunden. Det är en lite annorlunda och "kanske inte" så jaktlik situation. Men, man har fyra fåglar av jaktbar typ, ripa, orre, fasan, rapphöns osv. Sedan skall man tänka sig ett område på ca 50 x50. Det skott ute i marken en bit från hunden och två av fåglarna göms. Sedan skjuts det skott i närheten av hunden och så kastas det två fåglar som hunden tydligt kan se. Hunden skall alltså vara skott tränad och inte reagera negativt vid skott. Det finns inte någon egentlig tids begränsning för hunden, men apportdomaren skall se att hunden är aktivt självständig i sitt apportsökande. Domaren avgör och det som avgör är hunden lust att leta efter apporterna. Föraren får heja på och föra och styra sin hund i riktning mot det område som är troligt. Föraren får följa sin hund rakt fram en kortare bit i apport området men avlämnandet är där man startade. Inte fram mot apporten utan bara för att visa hunden lite längre fram i terrängen. Hunden får inte visa att den nekar att ta upphittad apport och sedan söka vidare....

Avlämnandet är i handen på föraren på ett värdigt sätt. Hunden skall hämta minst 3 av fyra fåglar för att bli godkänd. Hunden får inte tugga, leka och vara ovärdig mot bytet!