J Dreampoint Sweden Littlemill 2017.10.21

HD A

Eftersöksprov:

Vatten 7 Spår 8 UKL

Vatten 9 Spår 10 ÖKL

Jaktprov:

2 ÖKL

Viltspår:

Godkänt anlag

2 x 1 ÖKL 

Utställning:

Excellent 

BIR, BIG 1 inoff utställning