APPORT TEST FÖR BRITTISKT STÅENDEFÅGELHUNDAR


Skiljer sig ifrån det som krävs

dom Kontinentala raserna avsevärt. För dom Brittiska ståendefågelhundarna är det ett krav för att få starta på jaktprov i ÖKL. Det är alltså när hunden går i sk.vuxenklass/hunden är då ofta närmare två år.För att förklara lite snabbt hur det går till så skall man pröva den "färdiga" apport inlärda hunden.Det är lite annorlunda och kanke inte en så jaktlik situation egentligen.

 Men, man har fyra fåglar av

jaktbar typ, Ripa, Orre, Fasan, Rapphöns osv. Sedan skall man tänka sig ett område som är ca 50 x 50 meter. Det är skott ute i marken en bit från hunden och två av fåglarna göms. Sedan skjuts det skott i närheten av hunden och så kastas det två fåglar som hunden tydligt kan se. Hunden skall alltså vara skottränad och inte reageranegativ vid skott. Det finns inte något egentlig tidsbegränsning för hunden, men apportdomaren skall se att hunden aktivt själsträndigt i sitt apportsökande. Domaren avgör och det som avgör är hunden lust att leta och finna apporterna.

Föraren får föra hund i riktning mot det område som är troligt. Föraren får följa sin hund rakt fram en kort bit i apportområdet, men avlämnandetaren är där man startade. Inte fram mot apporten utan bara för att visa hunden lite längre fram i terrängen.Hunden får inte visa att den nekar att ta upphittad apport och sedan söka vidare. Avlämnandet skall ske i handen på föraren på ett värdigt sätt. Hunden skall hämta minst 3 av 4 fåglar för att bli godkänd. Hunden får inte tugga, leka och vara ovärdig mot viltet.